www.nonstopenglish.com - Free interactive on-line and email exercises  
UNIQUE EDUCATIONAL TOOL FOR ESL/EFL LEARNING AND TEACHING
Zobacz tê stronê po polsku Espanol Deutsch Cesky Srbski Bosanski Horvatski Portugese Finnish View this page in English
 


Welcome!
Pre-intermediate exercises

You can practise your English with free interactive exercises. If you register you can have your own page of activity history and you can get interactive exercises directly into your e-mail box. Teachers can create virtual classes for their students.

 
Instructions Level   Quiz    
Prira?te nasledujúcich ľudí k tomu, ?o robia. Pre-intermediate general vocabulary: práca Put in the words from the wordlist  
Vyberte osobu, ktorá je opísaná. Pre-intermediate general vocabulary: slovotvorba multiple choice  
Vysvetleniam pridajte nasledujúcich ľudí. Pre-intermediate general vocabulary: slovotvorba Put in the words from the wordlist  
Dané slová dopl?te predponou, ktorá má rovnaký význam ako slovo v zátvorkách. Vysvetlenie vás navedie. Pre-intermediate general vocabulary: slovotvorba Fill in the empty spaces  
Dané slová dopl?te predponou, ktorá má rovnaký význam ako slovo v zátvorkách. Pre-intermediate general vocabulary: slovotvorba Fill in the empty spaces  
Instructions Level   Quiz    
Dajte sloveso v zátvorkách do jednoduchého minulého alebo predprítomného ?asu (did alebo have done). Elementary English grammar: slovesné ?asy Fill in the empty spaces  
Dajte sloveso v zátvorkách do jednoduchého prítomného alebo prítomného priebehového (do alebo is doing). Elementary English grammar: prítomné ?asy Fill in the empty spaces  
Dajte sloveso v zátvorkách do správneho ?asu. Elementary English grammar: slovesné ?asy Fill in the empty spaces  
Dajte sloveso v zátvorkách do jednoduchého minulého alebo predprítomného ?asu (did vs. have done) Pre-intermediate grammar: slovesné ?asy Fill in the empty spaces  
Dajte sloveso v zátvorkách do jednoduchého minulého alebo predprítomného ?asu (did vs. have done) Pre-intermediate grammar: slovesné ?asy Fill in the empty spaces  
Instructions Level   Quiz    
Dajte sloveso v zátvorkách do jednoduchého minulého, priebehového alebo predprítomného ?asu (did, was doing, have done) Pre-intermediate grammar: slovesné ?asy Fill in the empty spaces  
Dajte sloveso v zátvorkách do jednoduchého minulého alebo minulého priebehového (was doing) ?asu. Elementary English grammar: minulé ?asy Fill in the empty spaces  
Dajte sloveso v zátvorkách do minulého priebehového alebo jednoduchého minulého ?asu (was doing vs. did) Pre-intermediate grammar: minulé ?asy Fill in the empty spaces  
Dajte sloveso v zátvorkách do jednoduchého minulého alebo minulého priebehového ?asu (did vs. was doing). Pre-intermediate grammar: minulé ?asy Fill in the empty spaces  
Dajte sloveso v zátvorkách do prítomného jednoduchého alebo prítomného priebehového ?asu (do vs. is doing). Elementary English grammar: prítomné ?asy Fill in the empty spaces  
More exercises:
 12   11  10  9   8   7   6   5   4   3   2   1  Mini sitemap:
Homepage | Choose an exercise | Exercises for beginners | Elementary exercises | Pre-intermediate exercises | Lower-intermediate exercises | Upper-intermediate exercises | Advanced exercises | Professional exercises | Gramatické cvi?enia, | Cvi?enia-slovná zásoba | Business English exercises | Crosswords | Multiple choice exercises | Fill in the gaps exercises | Put in the words exercises | About us | Virtual classes| References


Copyright © NonStopEnglish.com | Privacy Policy | Contact Us


What is nonstopenglish.com?
You can practise your English grammar and Vocabulary with free interactive exercises. Learn new words easily. Exercises are for all levels. There are also a lot of Business English exercises. Teachers can get printable exercises to their mailboxes.