www.nonstopenglish.com - Free interactive on-line and email exercises  
UNIQUE EDUCATIONAL TOOL FOR ESL/EFL LEARNING AND TEACHING
Zobacz tê stronê po polsku Espanol Deutsch Cesky Srbski Bosanski Horvatski Portugese Finnish View this page in English
 


Welcome!
Pre-intermediate exercises

You can practise your English with free interactive exercises. If you register you can have your own page of activity history and you can get interactive exercises directly into your e-mail box. Teachers can create virtual classes for their students.

 
Instructions Level   Quiz    
Dopl?te nasledujúce zlo?ené výrazy týkajúce sa ľudských zdrojov. Pre-intermediate business vocabulary: ?udské zdroje Put in the words from the wordlist  
Dopl?te krátke odpovede, ktoré nasledujú otázky. Elementary English grammar: pomocné slovesá Fill in the empty spaces  
Dopl?te krátke odpovede, ktoré nasledujú otázky. Elementary English grammar: pomocné slovesá Fill in the empty spaces  
Dopl?te správny tvar daného slovesa. Pou?ite sloveso+ing alebo to+neur?itok. Pre-intermediate grammar: sloveso + ing a sloveso + neur Fill in the empty spaces  
Dopl?te správny tvar daného slovesa. Pou?ite sloveso+ing alebo to+neur?itok. Pre-intermediate grammar: sloveso + ing a sloveso + neur Fill in the empty spaces  
Instructions Level   Quiz    
Dopl?te správny tvar daného slovesa. Pou?ite sloveso+ing alebo to+neur?itok. Pre-intermediate grammar: sloveso + ing a sloveso + neur Fill in the empty spaces  
Dopl?te správny tvar daného slovesa. Pou?ite sloveso+ing alebo to+neur?itok. Pre-intermediate grammar: sloveso + ing a sloveso + neur Fill in the empty spaces  
Vyberte správnu predponu tak, aby ste vytvorili prídavným menám ich záporné tvary. Pre-intermediate general vocabulary: prídavné mená multiple choice  
Dopl?te nasledovné slovesá do nasledovných viet. Pre-intermediate general vocabulary: ?iny a ?innosti Put in the words from the wordlist  
Nasledujúce predpony dopl?te tek, aby vytvorili záporný tvar. Pre-intermediate general vocabulary: prídavné mená Put in the words from the wordlist  
Instructions Level   Quiz    
Vyberte záporný tvar slov. Vysvetlenia vám pomo?u doplniť slovnú zásobu. Pre-intermediate general vocabulary: slovotvorba multiple choice  
V nasledujúcich slovách a/alebo ich definíciách sú nejaké hláskové chyby. Niektoré sú správne. Pre-intermediate grammar: hláskovanie Rebuild the sentences  
Vyberte osobu, ktorá je opísaná. Pre-intermediate general vocabulary: slovotvorba multiple choice  
Prira?te osobu k definícii.napr. u?iteľ = vzdeláva ľudí Pre-intermediate general vocabulary: slovotvorba Put in the words from the wordlist  
Vyberte osobu, ktorá je opísaná. Pre-intermediate general vocabulary: práca multiple choice  
More exercises:
 12   11   10  9  8   7   6   5   4   3   2   1  Mini sitemap:
Homepage | Choose an exercise | Exercises for beginners | Elementary exercises | Pre-intermediate exercises | Lower-intermediate exercises | Upper-intermediate exercises | Advanced exercises | Professional exercises | Gramatické cvi?enia, | Cvi?enia-slovná zásoba | Business English exercises | Crosswords | Multiple choice exercises | Fill in the gaps exercises | Put in the words exercises | About us | Virtual classes| References


Copyright © NonStopEnglish.com | Privacy Policy | Contact Us


What is nonstopenglish.com?
You can practise your English grammar and Vocabulary with free interactive exercises. Learn new words easily. Exercises are for all levels. There are also a lot of Business English exercises. Teachers can get printable exercises to their mailboxes.