www.nonstopenglish.com - Free interactive on-line and email exercises  
UNIQUE EDUCATIONAL TOOL FOR ESL/EFL LEARNING AND TEACHING
Zobacz tê stronê po polsku Espanol Deutsch Cesky Srbski Bosanski Horvatski Portugese Finnish View this page in English
 


Welcome!
Pre-intermediate exercises

You can practise your English with free interactive exercises. If you register you can have your own page of activity history and you can get interactive exercises directly into your e-mail box. Teachers can create virtual classes for their students.

 
Instructions Level   Quiz    
Vytvorte be?né anglické frázy. Pre-intermediate general vocabulary: ?iny a ?innosti multiple choice  
Vytvorte be?né anglické frázy. Dávajte pozor na veµké písmená. Pre-intermediate general vocabulary: ?iny a ?innosti Put in the words from the wordlist  
Niektoré predlo?ky chýbajú. Nájdite ich a vlo?te do viet. Neme?te slovosled. Elementary English grammar: predložky Rebuild the sentences  
Niektoré predlo?ky chýbajú. Nájdite ich a vlo?te do viet. Neme?te slovosled. Elementary English grammar: predložky Rebuild the sentences  
Niektoré predlo?ky chýbajú. Nájdite ich a vlo?te do viet. Neme?te slovosled. Elementary English grammar: predložky Rebuild the sentences  
Instructions Level   Quiz    
Niektoré predlo?ky chýbajú. Nájdite ich a vlo?te do viet. Neme?te slovosled. Elementary English grammar: predložky Rebuild the sentences  
Niektoré predlo?ky chýbajú. Nájdite ich a vlo?te do viet. Neme?te slovosled. Pre-intermediate grammar: predložky Rebuild the sentences  
Niektoré predlo?ky chýbajú. Nájdite ich a vlo?te do viet. Neme?te slovosled. Pre-intermediate grammar: predložky Rebuild the sentences  
Niektoré predlo?ky chýbajú. Nájdite ich a vlo?te do viet. Neme?te slovosled. Pre-intermediate grammar: predložky Rebuild the sentences  
Niektoré predlo?ky chýbajú. Nájdite ich a vlo?te do viet. Neme?te slovosled. Pre-intermediate grammar: predložky Rebuild the sentences  
Instructions Level   Quiz    
Niektoré predlo?ky chýbajú. Nájdite ich a vlo?te do viet. Neme?te slovosled. Elementary English grammar: predložky Rebuild the sentences  
Ka?dý z týchto párov slov má hláskovú chybu. Nájdite ju a opravte. Pre-intermediate grammar: hláskovanie Rebuild the sentences  
Dopl?te slovesá, aby ste vytvorili ligické vety. Pre-intermediate general vocabulary: ?iny a ?innosti Put in the words from the wordlist  
Vyberte najlep?í spôsob ako doplni» tieto vety trpného rodu. Pre-intermediate grammar: trpný rod multiple choice  
Dopl?te nasledujúce slovesá tak, aby ste vytvorili zmysluplné vety s frázovými slovesami. Pre-intermediate general vocabulary: ?iny a ?innosti Put in the words from the wordlist  
More exercises:
 12   11   10   9   8  7  6   5   4   3   2   1  Mini sitemap:
Homepage | Choose an exercise | Exercises for beginners | Elementary exercises | Pre-intermediate exercises | Lower-intermediate exercises | Upper-intermediate exercises | Advanced exercises | Professional exercises | Gramatické cvi?enia, | Cvi?enia-slovná zásoba | Business English exercises | Crosswords | Multiple choice exercises | Fill in the gaps exercises | Put in the words exercises | About us | Virtual classes| References


Copyright © NonStopEnglish.com | Privacy Policy | Contact Us


What is nonstopenglish.com?
You can practise your English grammar and Vocabulary with free interactive exercises. Learn new words easily. Exercises are for all levels. There are also a lot of Business English exercises. Teachers can get printable exercises to their mailboxes.