www.nonstopenglish.com - Free interactive on-line and email exercises Euro-lingua 
UNIQUE EDUCATIONAL TOOL FOR ESL/EFL LEARNING AND TEACHING
Espanol Deutsch Cesky Srbski Bosanski Horvatski Portugese Slovensky Finnish View this page in English
 
'MIASTA, MIASTECZKA I OKOLICE'

cz??ci miasta, okre?lanie po?o?enia obiektów, poruszanie si? po mie?cie, tereny podmiejskie, wie?
 
Instrukcje Poziom   Quiz    
Wybierz najlepsze s?owo do uzupe?nienia zda?. (miasto) Pre-intermediate S?ownictwo ogólne: miasta, miasteczka i okolice Crossword  
Wstaw brakuj?ce wyrazy. (miasto) Jedno s?owo zaczyna si? z du?ej litery. Elementary English S?ownictwo ogólne: miasta, miasteczka i okolice Put in the words from the wordlist  
Wstaw brakuj?ce wyrazy. (miasto) Upper intermediate S?ownictwo ogólne: miasta, miasteczka i okolice Rebuild the sentences  
Wstaw odpowiednie wyraz aby uzupe?ni? zdania. ('okó? miasta') Lower intermediate S?ownictwo ogólne: miasta, miasteczka i okolice Fill in the empty spaces  
Wstaw odpowiednie wyraz aby uzupe?ni? zdania. Elementary English S?ownictwo ogólne: miasta, miasteczka i okolice multiple choice  
Instrukcje Poziom   Quiz    
Wpisz s?owa zwiazane ze sklepami i zakupami. Advanced S?ownictwo ogólne: miasta, miasteczka i okolice Fill in the empty spaces  
Wpisz w?a?ciwe s?owa zwi?zane z zakupami i sklepami. Advanced S?ownictwo ogólne: miasta, miasteczka i okolice multiple choice  
Wpisz w?a?ciwe s?owa zwi?zane z zakupami i sklepami. Pre-intermediate S?ownictwo ogólne: miasta, miasteczka i okolice Put in the words from the wordlist  
Wpisz w?a?ciwe s?owa zwi?zane z zakupami i sklepami. Lower intermediate S?ownictwo ogólne: miasta, miasteczka i okolice Fill in the empty spaces  
Popraw b??dy w pisowni. W niektórych zdaniach jest wi?cej ni? jeden b??d. Elementary English S?ownictwo ogólne: miasta, miasteczka i okolice Rebuild the sentences  
Instrukcje Poziom   Quiz    
Znajd? w?a?ciwe s?owo. Elementary English S?ownictwo ogólne: miasta, miasteczka i okolice Crossword  

'MIASTA, MIASTECZKA I OKOLICE'
cz??ci miasta, okre?lanie po?o?enia obiektów, poruszanie si? po mie?cie, tereny podmiejskie, wie?