www.nonstopenglish.com - Free interactive on-line and email exercises Euro-lingua 
UNIQUE EDUCATIONAL TOOL FOR ESL/EFL LEARNING AND TEACHING
Espanol Deutsch Cesky Srbski Bosanski Horvatski Portugese Slovensky Finnish View this page in English
 


Witaj!
?wiczenia gramatyczne

Je?li si? zarejestrujesz, b?dziesz mia? swoj? w?asn? stron? z wynikami dotychczas rozwi?zanych testów. Dodatkowo, interaktywne, motywuj?ce ?wiczenia b?d? wysy?ane na Twoj? poczt? e-mail. Nauczyciele mog? budowa? swoje w?asne klasy wirtualne.

 
Instrukcje Poziom   Quiz    
Popraw b??dy w pisowni w podanych rzeczownikach i ich definicjach. Advanced Gramatyka: pisownia Rebuild the sentences  
Popraw wszystkie b?edy w pisowni w podanych czasownikach i ich definicjach. Upper intermediate Gramatyka: pisownia Rebuild the sentences  
W ka?dym zdaniu znajduje sie jeden b??d w pisowni, znajd? go i popraw. Lower intermediate Gramatyka: pisownia Rebuild the sentences  
W ka?dym zdaniu znajduje sie JEDEN b??d w pisowni, znajd? go i popraw. Lower intermediate Gramatyka: pisownia Rebuild the sentences  
Popraw b??dy w podanych s?owach i ich definicjach. Niektóre zdania nie zawieraj? b??dów. Pre-intermediate Gramatyka: pisownia Rebuild the sentences  
Instrukcje Poziom   Quiz    
Oops! Znajd? i popraw b??dy w pisowni w nazwach osób i opisach ich pracy. Lower intermediate Gramatyka: pisownia Rebuild the sentences  
Popraw wszystkie b??dy w poni?szych zestawach. Jedno zdanie = jeden b??d. Lower intermediate Gramatyka: pisownia Rebuild the sentences  
Popraw pisowni? w podanych s?owach i ich definicjach. W ka?dym punkcie znajduje si? JEDEN b??d. Lower intermediate Gramatyka: pisownia Rebuild the sentences  
Popraw pisowni? w podanych s?owach i ich definicjach. W ka?dym punkcie znajduje si? JEDEN b??d. Lower intermediate Gramatyka: pisownia Rebuild the sentences  
Wstaw czasowniki w nawiasach w Past Simple lub Past Perfect. ('did' lub 'had done'). Upper intermediate Gramatyka: czasy przesz?e Fill in the empty spaces  
Instrukcje Poziom   Quiz    
Wstaw czasowniki w nawiasach w Past Simple ('did') lub Present Perfect ('have done'). Lower intermediate Gramatyka: czasy (tenses) Fill in the empty spaces  
Wstaw czasowniki w nawiasach w lub Past Simple ('did') lub Past Perfect ('had done') Lower intermediate Gramatyka: czasy (tenses) Fill in the empty spaces  
Wstaw czasowniki w nawiasach w Present Simple lub Present Perfect ('did' lub 'have done') Elementary English Gramatyka: czasy (tenses) Fill in the empty spaces  
Wstaw czasowniki w nawiasach w Present Simple lub Present Continuous ('do' lub 'is diong') Elementary English Gramatyka: czasy tera?niejsze Fill in the empty spaces  
Wstaw czasowniki w nawiasach we w?a?ciwym czasie Elementary English Gramatyka: czasy (tenses) Fill in the empty spaces  
Wi?cej ?wicze?:
 18   17   16  15  14   13   12   11   10   9   8   7   6   5   4   3   2   1  mini-mapa strony:
Strona g?ówna | Wybierz ?wiczenie | ?wiczenia - poziom pocz?tkuj?cy | ?wiczenia - poziom podstawowy | ?wiczenia - poziom ?redniozaawansowany ni?szy | ?wiczenia - poziom ?redniozaawansowany | ?wiczenia - poziom ?redniozaawansowany wy?szy | ?wiczenia dla zaawansowanych | ?wiczenia o tematyce bran?owej | ?wiczenia gramatyczne | ?wiczenia ze s?ownictwa | ?wiczenia - Business English | Krzy?ówki | Testy wielokrotnego wyboru | Wype?nianie luk | ?wiczenia ze wstawianiem s?ów | O nas | Klasy wirtualne| References


Copyright © NonStopEnglish.com | Privacy Policy | Contact Us


NonStopEnglish-informacje
Interaktywne ?wiczenia gramatyczne i leksykalne z j?zyka angielskiego on-line. E-learning za darmo. Motywuj?ce ?wiczenia w Twojej skrzynce e-mail.