www.nonstopenglish.com - Free interactive on-line and email exercises Euro-lingua 
UNIQUE EDUCATIONAL TOOL FOR ESL/EFL LEARNING AND TEACHING
Espanol Deutsch Cesky Srbski Bosanski Horvatski Portugese Slovensky Finnish View this page in English
 


Witaj!
?wiczenia gramatyczne

Je?li si? zarejestrujesz, b?dziesz mia? swoj? w?asn? stron? z wynikami dotychczas rozwi?zanych testów. Dodatkowo, interaktywne, motywuj?ce ?wiczenia b?d? wysy?ane na Twoj? poczt? e-mail. Nauczyciele mog? budowa? swoje w?asne klasy wirtualne.

 
Instrukcje Poziom   Quiz    
Popraw b??dy w pisowni. Elementary English Gramatyka: pisownia Rebuild the sentences  
Popraw wszystkie b??dy w pisowni. Lower intermediate Gramatyka: pisownia Rebuild the sentences  
Popraw WSZYSTKIE b??dy w pisowni. Lower intermediate Gramatyka: pisownia Rebuild the sentences  
Popraw wszystkie b??dy w pisowni. Beginner's English Gramatyka: pisownia Rebuild the sentences  
Popraw wszystkie b??dy w pisowni. Lower intermediate Gramatyka: pisownia Rebuild the sentences  
Instrukcje Poziom   Quiz    
Wpisz 'a' lub 'an' Beginner's English Gramatyka: przyimki Fill in the empty spaces  
Wstaw w?asciw? form? 'there is' i 'there are' u?ywaj?c czasu Present Simple. Beginner's English Gramatyka: there is/there are Fill in the empty spaces  
Popraw wszystkie b??dy w pisowni. Upper intermediate Gramatyka: pisownia Rebuild the sentences  
Popraw wszystkie b??dy w pisowni. Lower intermediate Gramatyka: pisownia Rebuild the sentences  
Popraw b??dy w pisowni. Lower intermediate Gramatyka: pisownia Rebuild the sentences  
Instrukcje Poziom   Quiz    
Popraw b??dy w pisowni. Utrzymaj podzia?y mi?dzy s?owami. Beginner's English Gramatyka: pisownia Rebuild the sentences  
Popraw b??dy w pisowni. Beginner's English Gramatyka: pisownia Rebuild the sentences  
Popraw wszystkie b??dy w pisowni. Elementary English Gramatyka: pisownia Rebuild the sentences  
Wszystkie poni?sze zdania zawieraj? b??d gramatyczny. Znajd? je i popraw. Elementary English Gramatyka: dodatkowo Rebuild the sentences  
Popraw wszystkie b??dy w pisowni. Elementary English Gramatyka: pisownia Rebuild the sentences  
Wi?cej ?wicze?:
 18   17   16   15   14   13   12   11   10   9   8   7   6   5   4   3  2  1  mini-mapa strony:
Strona g?ówna | Wybierz ?wiczenie | ?wiczenia - poziom pocz?tkuj?cy | ?wiczenia - poziom podstawowy | ?wiczenia - poziom ?redniozaawansowany ni?szy | ?wiczenia - poziom ?redniozaawansowany | ?wiczenia - poziom ?redniozaawansowany wy?szy | ?wiczenia dla zaawansowanych | ?wiczenia o tematyce bran?owej | ?wiczenia gramatyczne | ?wiczenia ze s?ownictwa | ?wiczenia - Business English | Krzy?ówki | Testy wielokrotnego wyboru | Wype?nianie luk | ?wiczenia ze wstawianiem s?ów | O nas | Klasy wirtualne| References


Copyright © NonStopEnglish.com | Privacy Policy | Contact Us


NonStopEnglish-informacje
Interaktywne ?wiczenia gramatyczne i leksykalne z j?zyka angielskiego on-line. E-learning za darmo. Motywuj?ce ?wiczenia w Twojej skrzynce e-mail.