www.nonstopenglish.com - Free interactive on-line and email exercises Euro-lingua 
UNIQUE EDUCATIONAL TOOL FOR ESL/EFL LEARNING AND TEACHING
Espanol Deutsch Cesky Srbski Bosanski Horvatski Portugese Slovensky Finnish View this page in English
 


Witaj!
?wiczenia gramatyczne

Je?li si? zarejestrujesz, b?dziesz mia? swoj? w?asn? stron? z wynikami dotychczas rozwi?zanych testów. Dodatkowo, interaktywne, motywuj?ce ?wiczenia b?d? wysy?ane na Twoj? poczt? e-mail. Nauczyciele mog? budowa? swoje w?asne klasy wirtualne.

 
Instrukcje Poziom   Quiz    
Wybierz poprawn? odpowied?. Beginner's English Gramatyka: liczba mnoga multiple choice  
Popraw zdania. (Simple Past np.: I work yesterday. = I worked yesterday.) Elementary English Gramatyka: czasy (tenses) Rebuild the sentences  
Popraw poni?sze zdania. Beginner's English Gramatyka: pisownia Rebuild the sentences  
Przymiotniki - wpisz ich odpowiedniki o przeciwnym znaczeniu a otrzymasz kolejne 3 przymiotniki. Beginner's English Gramatyka: przymiotniki Crossword  
Wpisz s?owa o przeciwnym znaczeniu do s?ów podanych w ?wiczeniu. Beginner's English Gramatyka: przymiotniki Fill in the empty spaces  
Instrukcje Poziom   Quiz    
Wpisz podane s?owa obok ich odpowiedników o przeciwnym znaczeniu Beginner's English Gramatyka: przymiotniki Put in the words from the wordlist  
Po??cz podane s?owa z ich odpowiednikami o przeciwnym znaczeniu Beginner's English Gramatyka: przymiotniki Put in the words from the wordlist  
Wpisz w?a?ciwe formy zaimków osobowych. Beginner's English Gramatyka: zaimki Fill in the empty spaces  
Popraw wszystkie b??dy w pisowni wyrazów. Beginner's English Gramatyka: pisownia Rebuild the sentences  
Popraw b??dy w pisowni w parach wyrazów pochodzenia francuskiego i ich angielskich odpowiednikach. B??dy znajduj? sie w s?owach pochodzenia francuskiego. Advanced Gramatyka: pisownia Rebuild the sentences  
Instrukcje Poziom   Quiz    
Popraw wszystkie b??dy w pisowni wyrazów. Lower intermediate Gramatyka: pisownia Rebuild the sentences  
Popraw b??dy w pisowni w wyra?eniach zwi?zanych z wiekiem. Pre-intermediate Gramatyka: pisownia Rebuild the sentences  
Popraw b??dy w pisowni w zdaniach zwi?zanych z koncertami i teatrami. Pre-intermediate Gramatyka: pisownia Rebuild the sentences  
Popraw b??dy w pisowni w tych parach zwierz?t. Lower intermediate Gramatyka: pisownia Rebuild the sentences  
Popraw b??dy w pisowni w parach s?ów o przeciwnym znaczeniu. Elementary English Gramatyka: pisownia Rebuild the sentences  
Wi?cej ?wicze?:
 18   17   16   15   14   13   12   11   10   9   8   7   6   5   4   3   2  1 mini-mapa strony:
Strona g?ówna | Wybierz ?wiczenie | ?wiczenia - poziom pocz?tkuj?cy | ?wiczenia - poziom podstawowy | ?wiczenia - poziom ?redniozaawansowany ni?szy | ?wiczenia - poziom ?redniozaawansowany | ?wiczenia - poziom ?redniozaawansowany wy?szy | ?wiczenia dla zaawansowanych | ?wiczenia o tematyce bran?owej | ?wiczenia gramatyczne | ?wiczenia ze s?ownictwa | ?wiczenia - Business English | Krzy?ówki | Testy wielokrotnego wyboru | Wype?nianie luk | ?wiczenia ze wstawianiem s?ów | O nas | Klasy wirtualne| References


Copyright © NonStopEnglish.com | Privacy Policy | Contact Us


NonStopEnglish-informacje
Interaktywne ?wiczenia gramatyczne i leksykalne z j?zyka angielskiego on-line. E-learning za darmo. Motywuj?ce ?wiczenia w Twojej skrzynce e-mail.