www.nonstopenglish.com - Free interactive on-line and email exercises Euro-lingua 
UNIQUE EDUCATIONAL TOOL FOR ESL/EFL LEARNING AND TEACHING
Espanol Deutsch Cesky Srbski Bosanski Horvatski Portugese Slovensky Finnish View this page in English
 


Witaj!
Wype?nianie luk

Je?li si? zarejestrujesz, b?dziesz mia? swoj? w?asn? stron? z wynikami dotychczas rozwi?zanych testów. Dodatkowo, interaktywne, motywuj?ce ?wiczenia b?d? wysy?ane na Twoj? poczt? e-mail. Nauczyciele mog? budowa? swoje w?asne klasy wirtualne.

 
Instrukcje Poziom   Quiz    
Wstaw czasowniki w nawiasach we w?a?ciwej formie (gerund '+ing' lub w bezokoliczniku). Lower intermediate Gramatyka: czasownik + 'ing' lub + bezoko Fill in the empty spaces  
Wstaw czasowniki w nawiasach w czasie przysz?ym ('will' lub 'going to'). Pre-intermediate Gramatyka: czasy przysz?e Fill in the empty spaces  
Wstaw czasowniki w nawiasach w formie gerund (+ing) lub w bezokoliczniku. Upper intermediate Gramatyka: czasownik + 'ing' lub + bezoko Fill in the empty spaces  
Fill in the missing parts in the following sentences using ONE word only.
(Translated soon!)
Elementary English Gramatyka: pytania Fill in the empty spaces  
Fill in the blanks with much/many or a few/a little.
(Translated soon!)
Beginner's English unspecified type: Fill in the empty spaces  
Instrukcje Poziom   Quiz    
Fill in the gaps with the correct form of the verbs 'to be' and 'to have'. (Present tense only!)
(Translated soon!)
Beginner's English Gramatyka: czasowniki posi?kowe Fill in the empty spaces  
Fill in the gaps with the correct tenses: Past Simple or Present Perfect
(Translated soon!)
Advanced Gramatyka: there is/there are Fill in the empty spaces  
Fill in the right preposition (at, in, on, after, before, during, within, by, on)
(Translated soon!)
Upper intermediate Gramatyka: test z przyimków Fill in the empty spaces  
Fill in the spaces with the right modal verbs.
(Translated soon!)
Pre-intermediate Gramatyka: czasowniki modalne (modal verb Fill in the empty spaces  
Fill in the missing prepositions.
(Translated soon!)
Elementary English S?ownictwo ogólne: brak kategorii Fill in the empty spaces  
Instrukcje Poziom   Quiz    
Complete the blank spaces with Business English terms. There is a short explanation to help you.
(Translated soon!)
Advanced S?ownictwo Business English: tematyka nie okre?lona Fill in the empty spaces  
Wi?cej ?wicze?:
16  15   14   13   12   11   10   9   8   7   6   5   4   3   2   1  mini-mapa strony:
Strona g?ówna | Wybierz ?wiczenie | ?wiczenia - poziom pocz?tkuj?cy | ?wiczenia - poziom podstawowy | ?wiczenia - poziom ?redniozaawansowany ni?szy | ?wiczenia - poziom ?redniozaawansowany | ?wiczenia - poziom ?redniozaawansowany wy?szy | ?wiczenia dla zaawansowanych | ?wiczenia o tematyce bran?owej | ?wiczenia gramatyczne | ?wiczenia ze s?ownictwa | ?wiczenia - Business English | Krzy?ówki | Testy wielokrotnego wyboru | Wype?nianie luk | ?wiczenia ze wstawianiem s?ów | O nas | Klasy wirtualne| References


Copyright © NonStopEnglish.com | Privacy Policy | Contact Us


NonStopEnglish-informacje
Interaktywne ?wiczenia gramatyczne i leksykalne z j?zyka angielskiego on-line. E-learning za darmo. Motywuj?ce ?wiczenia w Twojej skrzynce e-mail.