www.nonstopenglish.com - Free interactive on-line and email exercises  
UNIQUE EDUCATIONAL TOOL FOR ESL/EFL LEARNING AND TEACHING
Zobacz tê stronê po polsku Espanol Deutsch Cesky Srbski Bosanski Horvatski Portugese Slovensky View this page in English
 


Tervetuloa!
Melkein keskitason harjoitteet

Voit harjoittaa englantiasi ilmaisilla harjoitteilla. Jos rekisteröidyt, saat oman sivun ja aktiivisuushistorian ja voit saada harjoitteita suoraan sähköpostiisi. Opettajat voivat tehdä harjoitteita oppilailleen.

 
Ohjeet Taso   Tietovisa    
Laita verbit konsoleihin preesensin yksikössä (do) tai preesensin kestomuodossa (is doing) Pre-intermediate kielioppi: preesensi Fill in the empty spaces  
Laita verbit konsoleihin preesensisä tai futuurissa. (do tai will do) Pre-intermediate kielioppi: konditionaali Fill in the empty spaces  
Laita verbit konsoleihin futuuriin (will tai going to). Syötä myös verbit. Elementary English kielioppi: aikamuodot Fill in the empty spaces  
Laita verbit konsoleihin imperfektissä tai imperfektin kestomuodossa Elementary English kielioppi: aikamuodot Fill in the empty spaces  
Laita verbi konsoleihin preesensin kestomuodossa tai futuurissa. Joskus kumpi vain on mahdollista. Pre-intermediate kielioppi: futuuri Fill in the empty spaces  
Ohjeet Taso   Tietovisa    
Laita verbit konsoleihin preesensissä (do) tai preesensin kestomuodossa (is doing). Elementary English kielioppi: preesensi Fill in the empty spaces  
Laita verbi konsoleihin preesensissä (do) tai preesensin kestomuodossa (is doing). Elementary English kielioppi: preesensi Fill in the empty spaces  
Laita verbit konsoleihin oikeassa aikamuodossa käyttämällä futuuria (will) tai preesensiä (do) Pre-intermediate kielioppi: konditionaali Fill in the empty spaces  
Laita verbi konsoliin futuurissa (will or going to) Elementary English kielioppi: futuuri Fill in the empty spaces  
Laita verbi konsoliin futuurissa tai preesensissä. (will do vs. do) Elementary English kielioppi: konditionaali Fill in the empty spaces  
Ohjeet Taso   Tietovisa    
Laita verbi konsoleihin Futuurissa (will tai going to) Pre-intermediate kielioppi: futuuri Fill in the empty spaces  
Täytä puuttuvat kohdat seuraavissa lauseissa VAIN yhdellä sanalla Elementary English kielioppi: kysymyssanat Fill in the empty spaces  
Valitse paras muoto: Perfekti, Imperfektin yksikkö, Futuurin Yksikkö, Imperfektin Kestomuoto jne. Pre-intermediate kielioppi: aikamuodot multiple choice  
Täytä välit oikeilla modaaliverbeillä. Pre-intermediate kielioppi: modaaliverbit Fill in the empty spaces  
Fill in the missing prepositions.
(Translated soon!)
Elementary English yleinen sanasto: määrittelemätön Fill in the empty spaces  
Lisää harjoitteita:
 12  11  10   9   8   7   6   5   4   3   2   1  Mini sivukartta:
Kotisivu | Valitse harjoite | Harjoitteita aloittelijoille | Alkeelliset harjoitteet | Melkein keskitason harjoitteet | Alemman keskitason harjoitteet | Ylemmän keskitason harjoitteet | Kehittyneet harjoitteet | Ammattimaiset harjoitteet | Kielioppiharjoitteet | Sanastoharjoitteet | Liiketalousenglannin harjoitteet | Ristikko | Monivalinta harjoitteet | Täytä puuttuvat kohdat harjoitteet | Lisää sanoihin harjoitteet | Tietoa meistä | Virtuaaliset oppitunnit| References


Copyright © NonStopEnglish.com | Privacy Policy | Contact Us


Mikä on nonstopenglish.com?
Voit harjoittaa englannin sanastoasi ja kielioppiasi ilmaisilla harjoitteilla. Opi uusia sanoja helposti. Harjoitteita on joka tasolle. Opettajat voivat saada printattavia versioita sähköpostiinsa.