www.nonstopenglish.com - Free interactive on-line and email exercises  
UNIQUE EDUCATIONAL TOOL FOR ESL/EFL LEARNING AND TEACHING
Zobacz tê stronê po polsku Espanol Deutsch Cesky Srbski Bosanski Horvatski Portugese Slovensky View this page in English
 


Tervetuloa!
Kielioppiharjoitteet

Voit harjoittaa englantiasi ilmaisilla harjoitteilla. Jos rekisteröidyt, saat oman sivun ja aktiivisuushistorian ja voit saada harjoitteita suoraan sähköpostiisi. Opettajat voivat tehdä harjoitteita oppilailleen.

 
Ohjeet Taso   Tietovisa    
Laita verbi konsoleihin oikeaan muotoon. (verbin nominaalimuoto tai infinitiivi) Lower intermediate kielioppi: verbit + ing ja verbi + infini Fill in the empty spaces  
Laita verbi konsoleihin Futuurissa (will tai going to) Pre-intermediate kielioppi: futuuri Fill in the empty spaces  
Laita verbi konsoleihin verbin nominaalimuotoon tai infinitiiviin Upper intermediate kielioppi: verbit + ing ja verbi + infini Fill in the empty spaces  
Täytä puuttuvat kohdat seuraavissa lauseissa VAIN yhdellä sanalla Elementary English kielioppi: kysymyssanat Fill in the empty spaces  
Täytä aukot oikeilla verbin muodoilla: Olla ja Omistaa Beginner's English kielioppi: apuverbit Fill in the empty spaces  
Ohjeet Taso   Tietovisa    
Valitse paras muoto: Perfekti, Imperfektin yksikkö, Futuurin Yksikkö, Imperfektin Kestomuoto jne. Pre-intermediate kielioppi: aikamuodot multiple choice  
Täytä aukot oikeilla puuttuvilla muodoilla: Imperfektin Yksikkö tai Perfekti Advanced kielioppi: on/olla (there is/there are) Fill in the empty spaces  
Täytä oikealla prepositiolla (at, in, on, after, before, during, within, by, on) Upper intermediate kielioppi: prepositiot Fill in the empty spaces  
Täytä välit oikeilla modaaliverbeillä. Pre-intermediate kielioppi: modaaliverbit Fill in the empty spaces  
Choose the best way to complete the sentences
(Translated soon!)
Pre-intermediate kielioppi: aikamuodot multiple choice  
Lisää harjoitteita:
18  17   16   15   14   13   12   11   10   9   8   7   6   5   4   3   2   1  Mini sivukartta:
Kotisivu | Valitse harjoite | Harjoitteita aloittelijoille | Alkeelliset harjoitteet | Melkein keskitason harjoitteet | Alemman keskitason harjoitteet | Ylemmän keskitason harjoitteet | Kehittyneet harjoitteet | Ammattimaiset harjoitteet | Kielioppiharjoitteet | Sanastoharjoitteet | Liiketalousenglannin harjoitteet | Ristikko | Monivalinta harjoitteet | Täytä puuttuvat kohdat harjoitteet | Lisää sanoihin harjoitteet | Tietoa meistä | Virtuaaliset oppitunnit| References


Copyright © NonStopEnglish.com | Privacy Policy | Contact Us


Mikä on nonstopenglish.com?
Voit harjoittaa englannin sanastoasi ja kielioppiasi ilmaisilla harjoitteilla. Opi uusia sanoja helposti. Harjoitteita on joka tasolle. Opettajat voivat saada printattavia versioita sähköpostiinsa.