www.nonstopenglish.com - Free interactive on-line and email exercises  
UNIQUE EDUCATIONAL TOOL FOR ESL/EFL LEARNING AND TEACHING
Zobacz tê stronê po polsku Espanol Deutsch Srbski Bosanski Horvatski Portugese Slovensky Finnish View this page in English
 
'M?STO A OKOLÍ'

m?stské ?ásti a slova popisující místo, orientace ve m?st?, krajina
 
Zadání Úrove?   Test    
Vyberte nejvhodn?jší slovo a dokon?ete v?ty. ( tematika M?sto) Pre-intermediate b?žná slovní zásoba: m?sto a okolí Crossword  
Dopl?te slova do v?t ( tematika Život ve m?st?). ( Pozor na slova za?ínající velkým písmenem). Elementary English b?žná slovní zásoba: m?sto a okolí Put in the words from the wordlist  
Opravte všechny pravopisné chyby ve slovech souvisejících s životem ve m?st?. Upper intermediate b?žná slovní zásoba: m?sto a okolí Rebuild the sentences  
Dopl?te nejvhodn?jší slovo a dokon?ete v?ty. ( tematika Okolí m?sta) Lower intermediate b?žná slovní zásoba: m?sto a okolí Fill in the empty spaces  
Dopl?te slova do v?t. ( tematika M?sto) Elementary English b?žná slovní zásoba: m?sto a okolí multiple choice  
Zadání Úrove?   Test    
Napište vhodné slovo spojené s tématem nakupování. Advanced b?žná slovní zásoba: m?sto a okolí Fill in the empty spaces  
Vyberte vhodné slovo z oblasti nakupování. Advanced b?žná slovní zásoba: m?sto a okolí multiple choice  
Dopl?te slova do v?t. ( Tematika Nákupy ) Pre-intermediate b?žná slovní zásoba: m?sto a okolí Put in the words from the wordlist  
Dopl?te vhodné slovo - oblast nakupování. Lower intermediate b?žná slovní zásoba: m?sto a okolí Fill in the empty spaces  
Opravte pravopisné chyby. N?které v?ty obsahují více chyb. Elementary English b?žná slovní zásoba: m?sto a okolí Rebuild the sentences  
Zadání Úrove?   Test    
Dopl?te správné slovo. Elementary English b?žná slovní zásoba: m?sto a okolí Crossword  

'M?STO A OKOLÍ'
m?stské ?ásti a slova popisující místo, orientace ve m?st?, krajina 
Pro snadnou orientaci:
Domovská stránka | Vybrat cvi?ení | Cvi?ení pro úplné za?áte?níky | Procvi?ení základ? angli?tiny | Cvi?ení pro mírn? pokro?ilé | Cvi?ení pro st?edn? pokro?ilé | Cvi?ení pro pokro?ilé | Cvi?ení pro zna?n? pokro?ilé | Cvi?ení pro náro?né | Gramatická cvi?ení | Procvi?ení slovní zásoby | Cvi?ení z obchodní angli?tiny | K?ížovky | Cvi?ení s volbou z více odpov?dí | Dopl?te slovo do v?ty | Vyberte slova z nabídky | O nás | Virtuální t?ídy| References


Copyright © NonStopEnglish.com | Privacy Policy | Contact Us


Co nabízí nonstopenglish.com?
M?žete procvi?ovat anglickou gramatiku a sloví?ka pomocí interaktivních test?. Nová slova se nau?íte snadno. Testy se d?lí podle jazykových úrovní. Nechybí soubory cvi?ení z obchodní angli?tiny. U?itelé mohou tisknout cvi?ení obdržená e-mailem.